Pozitivní žák v 3.A

Vážení rodiče, po konzultaci s KHS bylo zjištěno, že Vaše dítě bylo ve škole v rizikovém kontaktu s covid pozitivní osobou. Osobní údaje dítěte a kontakt na zákonného zástupce jsme v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví předali KHS. V nejbližších hodinách byste měli obdržet SMS s nařízenou karanténou v délce pěti dnů ode dne rizikového…

SITUACE VE ŠKOLE K 22. 1.

Vážení rodiče, situace ve škole je nadále velmi problémová. Dobrou zprávou je, že od pondělí budeme schopni zajistit provoz školní jídelny. Nejsme sice v kompletní sestavě, ale v omezeném provozu zabezpečíme vaření pro Vaše děti. Krize dostoupila do školní družiny. Tam již nemám ani jednu paní vychovatelku, protože je covid uvěznil doma. Po domluvě se…

ŠKOLA VOLÁ O POMOC…

Vážení rodiče, zbytky pedagogického sboru se v současnosti ze všech svých sil snaží zajistit výchovu a vzdělávání Vašich dětí. Krizová situace nám ale nastává ve školní družině. Dvě ze tří paní vychovatelek čekají na rozhodnutí hygienické stanice. Pokud to jenom trochu je ve Vašich možnostech, neposílejte prosím děti do odpolední školní družiny. O děti, jejichž…

Divadlo 12.1.2022

Příští středu jedeme do divadla v Horních Počernicích busem 303. Děti budou mít s sebou legitimaci MHD a nebo dvě jízdenky. Představení se jmenuje Hrátky s češtinou a stojí 60,- Kč. Některé děti mají něco předplacené z minulé akce. Zítra si každé dítě zapíše přesnou částku, kterou přinese v pondělí 10.ledna. Děkuji LŠ

VYZVEDÁVÁNÍ ŽÁKŮ

Důrazně žádáme o respektování řádu školní družiny, kde je jasně stanoveno, že prosíme rodiče, aby si do 12.00 hodin nevyzvedávali děti, protože jsou na obědě! Stejně tak od 13 do 14 30 probíhá v jednotlivých odděleních řízená činnost, nebo mohou být děti na vycházce. Pokud jsou děti na obědě, tak se paní vychovatelkám nedozvoníte a zvonění na školní…

ČIPOVÝ SYSTÉM V ZÁKLADNÍ ŠKOLE

Vážení rodiče, konečně se vše podařilo, 22. 12. 2021, dostaly Vaše děti naprogramované čipy ke vstupu do areálu a k volbě obědů. Prosím zkontrolujte si, že dítě čip neztratilo a domluvte se, kde bude Váš potomek čip nosit, aby ho mohl využívat u vchodů či v jídelně.. Pro možnost volby obědů Vám poslouží kód, který…