P O Z O R

Vážení rodiče, v pondělí 20. září obtěžoval neznámý muž našeho žáka. Pachatel byl do půl pasu nahý, dlouhé vlasy, pod vlivem neznámé látky a nabízel dítěti lízátko. Prosím upozorněte své děti na toto nebezpečí a stejně jako my ve škole, připomeňte, jak se správně zachovat.

Divadlo HP

Připomínám, že příští čtvrtek jdeme do divadla. Děti musí mít na bus lítačku nebo jízdenky. Jízdenky kupte předem, není možné při tak velkém počtu dětí kupovat u řidiče. Do divadla pojedeme ještě v listopadu, můžete tak zakoupit najednou. Představení se jmenuje Aprílová škola.

HLASOVÁNÍ DO ŠKOLSKÉ RADY

Vážení rodiče, na pozici rodičovského zástupce ve školské radě se přihlásili dva uchazeči. Pan Jiří FÍLA a pan as. MUDr. Martin VLČEK, Ph.D. Dnes, tj. ve čtvrtek 16. 9. dostaly Vaše děti hlasovací lístek. Prosím o zaškrtnutí Vámi vybraného kandidáta a o vhození lístečku do hlasovací urny ve vestibulu školy. Hlasovací lístky odevzdejte nejpozději do…

SBĚR STARÉHO PAPÍRU

V pátek 1. 10. v 7.30 hodin bude přistaven kontejner na sběr starého papíru. Akce končí 8. 10. opět v 7.30 hodin. Prosíme rodiče, aby odhadli přibližnou váhu odevzdaného sběru a toto číslo Váš potomek nahlásí paní učitelce třídní. Zisk ze sběru bude opět rozpočítán mezi jednotlivé třídy, dle jejich umístění ve sběrové soutěži.

Plavání

V pátek 3. září pojedeme poprvé na plavání. Plavecký výcvik je povinný, omlouvají se pouze závažné zdravotní důvody, které musí být doloženy lékařskou zprávou. Zítra dětem rozdám potvrzení o zdravotní způsobilosti, které podepíší rodiče. Prosím všechny papíry ( plavání, družina, obědy) vrátit vyplněné a podepsané hned ve čtvrtek 2. září. Na plavání se odjíždí v…