VYZVEDÁVÁNÍ ŽÁKŮ

Důrazně žádáme o respektování řádu školní družiny, kde je jasně stanoveno, že prosíme rodiče, aby si do 12.00 hodin nevyzvedávali děti, protože jsou na obědě! Stejně tak od 13 do 14 30 probíhá v jednotlivých odděleních řízená činnost, nebo mohou být děti na vycházce. Pokud jsou děti na obědě, tak se paní vychovatelkám nedozvoníte a zvonění na školní…

ČIPOVÝ SYSTÉM V ZÁKLADNÍ ŠKOLE

Vážení rodiče, konečně se vše podařilo, 22. 12. 2021, dostaly Vaše děti naprogramované čipy ke vstupu do areálu a k volbě obědů. Prosím zkontrolujte si, že dítě čip neztratilo a domluvte se, kde bude Váš potomek čip nosit, aby ho mohl využívat u vchodů či v jídelně.. Pro možnost volby obědů Vám poslouží kód, který…

ČIPOVÝ SYSTÉM VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Již od 11. října si vyzvedáváte své potomky pouze pomocí čipů. Moc Vám děkujeme, že jste se naučili čipy používat. Usnadnili jste tím práci paní vychovatelkám a software neustále udržuje evidenci dětí aktuální. I když jsou děti na školní zahradě a Vy své dítě vidíte, prosíme Vás, použijte čip. Program paní vychovatelku upozorní, že jste…

Únor 2021

Věnujeme se výtvarným činnostem se zaměřením na zimní témata Čteme knihu „Pipi Dlouhá punčocha“ od autorky Astrid Lindgrenové vysvětlujeme si jak vypadá naše planeta a rozeznáváme severní a jižní polokouli kreslíme a modelujeme zvířata, která žijí na jižním pólu Věnujeme se tématu hvězdy a hvězdná znamení