VYZVEDÁVÁNÍ ŽÁKŮ

Důrazně žádáme o respektování řádu školní družiny, kde je jasně stanoveno, že prosíme rodiče, aby si do 12.00 hodin nevyzvedávali děti, protože jsou na obědě! Stejně tak od 13 do 14 30 probíhá v jednotlivých odděleních řízená činnost, nebo mohou být děti na vycházce. Pokud jsou děti na obědě, tak se paní vychovatelkám nedozvoníte a zvonění na školní…

Testování žáků od ledna 2022

Preventivní plošné testování antigenními testy ve školách se bude v období od 3. ledna do 16. ledna provádět každé pondělí a čtvrtek (2 x týdně). Následně od 17. ledna se testování bude opět provádět 1 x týdně, a to každé pondělí. Nejsou-li určené dny vyučovacím dnem, provede se test den následující. Žáci, kterým vyjde pozitivní výsledek antigenního testování v pondělí, odchází domů a následně postoupí PCR test. Pro zbytek třídy se nic…

ČIPOVÝ SYSTÉM V ZÁKLADNÍ ŠKOLE

Vážení rodiče, konečně se vše podařilo, 22. 12. 2021, dostaly Vaše děti naprogramované čipy ke vstupu do areálu a k volbě obědů. Prosím zkontrolujte si, že dítě čip neztratilo a domluvte se, kde bude Váš potomek čip nosit, aby ho mohl využívat u vchodů či v jídelně.. Pro možnost volby obědů Vám poslouží kód, který…

MULTIFUNKČNÍ SÁL MŠ

Vážení, přes ředitele školy (603870792 nebo zskolodeje@email.cz) si lze domluvit pronájem multifunkčního sálu v budově naší MŠ. Na tomto odkazu můžete sledovat, které termíny jsou již obsazeny. den čas nájemce PRAVIDELNÉ AKCE PONDĚLÍ 14 – 13 hodin flétna pro děti ÚTERÝ 15 – 17 hodin Klub kolodějských seniorů STŘEDA 15 – 15,30 hodin Kroužky pí.…

ČIPOVÝ SYSTÉM VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Již od 11. října si vyzvedáváte své potomky pouze pomocí čipů. Moc Vám děkujeme, že jste se naučili čipy používat. Usnadnili jste tím práci paní vychovatelkám a software neustále udržuje evidenci dětí aktuální. I když jsou děti na školní zahradě a Vy své dítě vidíte, prosíme Vás, použijte čip. Program paní vychovatelku upozorní, že jste…