ZA SLONY A ŽIRAFAMI

Tento týden se děti blíže seznamovaly se zvířátky, která u nás nežijí a můžeme je vidět jen v ZOO. Při rozhovorech nad obrázky se děti snažily zvířátka správně pojmenovat, seznamovaly se s jejich bližším popisem a snažily se také přijít na to, čím se zvířátka liší od zvířátek žijících v naší přírodě. Naučily se písničku…

Máme rádi knížky

Březen je měsíc knih a tak i děti se blíže seznamovaly s knihami. Povídali jsme si, že si jich musíme vážit, starat se o ně, správně s nimi zacházet, s jakými druhy knih se můžeme setkat. Děti, které měly možnost, si do školky přinesly oblíbenou knihu, kterou všem představily, ukázaly obrázky a povyprávěly, o čem…

VSTÁVEJ SEMÍNKO

Tématem tohoto předjarního týdne bylo povídání o probouzející se přírodě ze zimního spánku. Povídali jsme si o tom, co všechno je potřeba, aby ze semínka vyrostla rostlinka, jaké známe jarní květiny a jak o rostlinky pečujeme. S využitím obrázků jsme poznávali a pojmenovávali některé jarní květiny a rostliny. Abychom viděli, jak rostlinka ze semínka vyrůstá,…

Provoz MŠ o hlavních prázdninách

Vážení rodiče, seznamte se prosím s možností přihlásit své dítě i na část prvního prázdninového měsíce. Omezený provoz MŠ v červenci 2023             Provoz: Po projednání se zřizovatelem na školské komisi, konané 16. února 2023, Vás informuji, že jedna třída naší mateřské školy bude v provozu od 10. – 21. července 2023.             Přihlášení se: Přihlašujete se…

Provoz naší MŠ v červenci

Vážení rodiče, naše mateřská školka bude v případě zájmu a přihlášení dětí v provozu ve dnech 10. – 21. července. Viz informace v NABÍDCE MŠ – AKTUALITY. Pokud byste měli zájem o pobyt Vašeho dítěte ve školce i po tomto termínu. Je v okolí jediná školka, která nabízí pět volných míst, přičemž preferují celodenní docházku…

Masopust a karneval

Během tohoto týdne měly děti možnost se seznámit s lidovými zvyky a tradicemi, které jsou spojeny s Masopustem. Celý týden jsme si užívali radosti a veselí. V úterý se ve školce konal karneval, kde se sešla spousta krásných masek. Děti soutěžily, tančily, hrály hry a užívaly si jeden druhého. Celá akce byla velmi vydařená a…

BEZ PRÁCE NEJSOU KOLÁČE

Tématem tohoto týdne byla povolání. Děti se učily správně pojmenovat nejrůznější profese, skládaly obrázkové puzzle profesí, řešily hádanky a třídily obrázky podle toho, k jaké profesi patří. Zahrály si na zedníky a postavily z nejrůznějších druhů stavebnic dům, při hře na švadlenky a krejčí vyráběly šaty pro maminku a jako pošťáci třídily dopisní obálky podle…