PŘIHLÁŠKY NA OSMILETÁ GYMNÁZIA

Vážení rodiče, škola Vám opět nabízí bezplatnou možnost vyzvednout si u ředitele školy dva formuláře přihlášek na osmiletá gymnázia, které si vyplníte, včetně známek v zadní části blanketu. Tento pak dítě přinese řediteli k podpisu a orazitkování. Po úspěšném přijetí si vyzvednete zápisní lístek, který po vyplnění odevzdáte na gymnázium, kam bylo Vaše dítě přijato.

Záměna vyučovacích hodin

Vážení rodiče, ve středu 21. 9. odpadá 5. vyučovací hodina – informatika. Tato hodina bude přesunuta na čtvrtek 22. 9. na první vyučovací hodinu, místo výuky angličtiny. Důvodem je třídní výlet čtvrtých ročníků, kterého se účastní vyučující angličtiny. S pozdravem                                                                                                            Mgr. Zdeněk Dolanský

KARANTÉNA 4. TŘÍDY

ážení rodiče, po konzultaci s KHS bylo zjištěno, že Vaše dítě bylo ve škole v rizikovém kontaktu s covid pozitivní osobou. Osobní údaje dítěte a kontakt na zákonného zástupce jsme v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví předali KHS. V nejbližších hodinách byste měli obdržet SMS s nařízenou karanténou v délce pěti dnů ode dne rizikového…