Dokončili jsme v AJ 21.2.:

Procvičovali jsme fráze I have got a new skirt,…My shoes are blue,…děti , které se přihlásily, dostaly jedničky. Pak už jsme podle učebnice Pupils book str. 42 trénovali rozhovor ve dvojicích – I have got a new shirt. What colour is it? It is white………… Podle poslechu na str. 43 jsme samostatně kroužkovali správná řešení.…