SITUACE VE ŠKOLE K 22. 1.

Vážení rodiče, situace ve škole je nadále velmi problémová. Dobrou zprávou je, že od pondělí budeme schopni zajistit provoz školní jídelny. Nejsme sice v kompletní sestavě, ale v omezeném provozu zabezpečíme vaření pro Vaše děti. Krize dostoupila do školní družiny. Tam již nemám ani jednu paní vychovatelku, protože je covid uvěznil doma. Po domluvě se…

Plán AJ na 24.1. :

Vzhledem k vaší online výuce v 1. třídě, prosím rodiče, pokud si najdete čas na zopakování slovíček 3. lekce At school, děti je mají vystřižené anebo jsou vzadu v učebnici na str. 90 – pero – pen, guma – rubber, sešit – notebook, kniha – book, penál – pencil case, taška – back pack, pastelka…

ORGANIZACE ŠKOLNÍ DOCHÁZKY 24. 1. + 25. 1.

Vážení rodiče,na základě další Covid pozitivity v rodině jsem nucena nadále zůstat v karanténě.V pondělí 24. 1. a v úterý 25. 1. proběhne vyučování distanční formou – on – line.ORGANIZACE DISTANČNÍ VÝUKY:Děti přihlásíte na odkaz na webových stránkách první třídy – WEBEX. Schůzku spustím v 8:30h. Doporučuji se přihlásit již v 8:30h, vypnout kameru a…

PRODLOUŽENÍ KARANTÉNY

Vážení rodiče, i když jste obdrželi z hygienické stanice SMS zprávu, že karanténa Vašeho dítěte končí 17. ledna, tak jsem byl dnes pracovnicí hygieny telefonicky upozorněn, že karanténa by měla být do středy 19. ledna, a že dnes těch pět prvňáčků nemělo ve škole být… Prosím Vás tedy, abyste si své dítě ještě ponechali doma.…

DALŠÍ POZITIVNÍ ŽÁCI

Vážení rodiče, v první třídě se objevily další dva pozitivní PCR testy. Samozřejmě jsem opět v souladu s platnými nařízeními konzultoval s hygienickou stanicí a zadal oba žáky do programu Covid Forms App, kde školy evidují nakažené a na základě těchto údajů pak hygiena rozesílá další informace. Rozhodnutí opět dostanete formou SMS, ale předpokládám prodloužení…

POZITIVNÍ ŽÁK – KARANTÉNA

Vážení rodiče, dnes jsme se dozvěděli o pozitivním PCR testu jednoho dítěte z první třídy. V souladu s aktuálními nařízeními MŠMT okamžitě prvňáčci přešli do režimu test-to-stay. Po konzultaci s hygienickou stanicí byl předán soupis rizikových kontaktů, díky nimž budete osloveni SMS e-Žádankou na PCR test Vašeho dítěte. Bude následovat i informace o pětidenní karanténě.…

Plán na AJ 10.1.:

Stále budeme procvičovat – This is my pencil case, I ´ve got a rubber,…….Are you sad? Yes, I am. No, I am not. V PS si poslechneme a doplníme str. 27 a snad stihneme i hru na str. 28 Zatím mají všechny děti jedničky – někdo je více aktivní, má jich už třeba 7, někdo…

VYZVEDÁVÁNÍ ŽÁKŮ

Důrazně žádáme o respektování řádu školní družiny, kde je jasně stanoveno, že prosíme rodiče, aby si do 12.00 hodin nevyzvedávali děti, protože jsou na obědě! Stejně tak od 13 do 14 30 probíhá v jednotlivých odděleních řízená činnost, nebo mohou být děti na vycházce. Pokud jsou děti na obědě, tak se paní vychovatelkám nedozvoníte a zvonění na školní…