Dokončili jsme v AJ 8.11.:

Začali jsme novou kapitolu 3 – At school, v Pupils Book jsme vyplnili str. 22 a 23, hlasitě jsme opakovali nová slovíčka na str. 90 – backpack, book, crayon, notebook, pen, pencil, pencil case a rubber. DÚ na příště je rozstříhat slovíčka na str. 75 a dát do desek/vybarvit/ Příště se naučíme – This is…