Čas výletů – žluťásci.

Jarní počasí láká na výlet i děti ve školce. Vzhledem k současným omezením bohužel na opravdový výlet nemůžeme. Tak jsme si alespoň povídali, kam bychom mohli jet, jakým dopravním prostředkem a s kým. Vysvětlili jsme si co je to turistika a turistické značky. Prohlíželi jsme si atlas a s psíkem Alíkem procestovali celý svět. Každý den cvičíme, hrajeme…

Kytička pro maminku – příspěvky – žluťásci.

Kytička pro maminku. V neděli 9.5.2021 oslaví svůj svátek všechny maminky. Společně jsme si v týdnu povídali o maminkách, o rodině, jak je nám spolu dobře. Naučili jsme se básničku a vytvořili dáreček. Cvičili jsme s programem „Sokol“, hráli pohybové hry, procvičovali obratnost. Předškoláci vypracovávali pracovní listy a při společných aktivitách se učili spolupracovat a respektovat jeden…

CHRÁNÍME A UZDRAVUJEME SVĚT – Žluťásci – příspěvky

CHRÁNÍME A UZDRAVUJEME SVĚT Tento týden jsme si povídali o naší planetě Zemi. Připomněli jsme si důležitost třídění odpadu a nutnost naši přírodu chránit. Cvičili jsme, hráli společné pohybové hry a malovali. Také jsme si procvičovali paměť, pozornost a rozvíjeli vyjadřovací schopnosti. Při hrách venku jsme si užívali jarní počasí a sluníčko. Pochvala dětem za…

Aktivity pro děti od 19. do 23. 4. 2021, téma: Zvířecí maminky a miminka

Ahoj děti, máme pro vás připravené další úkoly na tento týden, tentokrát na téma Zvířecí maminky a miminka, věříme, že se vám bude téma líbit a užijete si zábavu. Úkoly zkuste dokončit bez pomoci maminky a tatínka, ty pěkně poproste o pomoc při čtení zadání, nebo třeba spouštění videa. Úkol vždycky splňte tak, jak vám…

Pozor, červená – předškoláci

Naši předškoláci mají za sebou první týden ve školce. Všichni jsme se moc rádi viděli a užili jsme si společné aktivity. Povídali jsme si o dodržování pravidel na ulici, o významu značek, o semaforu a jeho důležitosti, o dopravních prostředcích. Také jsme tvořili, malovali, cvičili a hráli společné hry. Chválíme děti za jejich znalosti týkající…

Pozor, červená

DOBRÝ DEN ZASÍLÁME AKTIVITY PRO DĚTI OD 12.4. – 16.4. TÉMA: POZOR, ČERVENÁ Ahoj děti. Je duben, jarní měsíc, ale zároveň také měsíc bezpečnosti. Tak bychom si měli připomenout, jak se chovat a jaká pravidla dodržovat. Pokus se rodičům odpovědět na otázky. Víš, jak se máš chovat, když jdeš po chodníku? Co by se mohlo…