• Děti NEBUDOU psát z AJ pololetní práci, při nerozhodné známce děti přezkouším individuálně.
  • PB s. 124-127/1 nová slovíčka umíme i zapsat, rozšířená slovní zásoba – jídlo+pití, plynulé čtení s porozuměním, gramatika I like/ I don´t like
  • WB s. 99-101
  • Slovníček
  • Procvičování 1, procvičování 2
  • Nepřítomné děti dokončí práci v co nejkratším termínu. Děkuji, O. Kyselová