Učivo 31. 3.

Dobrý den, vážení rodiče,dnes jsme dělali:MA – zkoušení na známku – dělení se zbytkem čtyřmi – viz příloha (21 jedniček)      – oříšek pro rychlé děti – učeb. str. 60/5 (13 jedniček)      – oříšek pro rychlé děti – učeb. str. 61/5 (9 jedniček)      – dělení se zbytkem pěti – viz.…

Učivo 29. 3.

Dobrý den, vážení rodiče,dnes jsme dělali:MA – zkoušení dělení se zbytkem 2,3 – chat – viz. příloha Word (19 jedniček. 1 tři mínus)      – oříšky pro rychlé děti – učeb. str. 60/4 (7 jedniček), učeb. 60/9 (4 jedničky)      – učeb. str. 12/21 – společně ústně      – procvičování dělení se…

Učivo 26. 3.

Dobrý den, vážení rodiče,dnes jsme dělali:MA – zkoušení dělení se zbytkem 2, 3 – viz. příloha. Na základě toho, že se jedná o novou látku, nehodnotila jsem horšími známkami než jedničkami popř. dvojkami. V pondělí již zcela naostro.( dnes 19 jedniček, 1 jedna mínus)     – oříšky pro rychlé děti – učeb. str. 60/2 (11 jedniček) …

Učivo 25. 3.

Dobrý den, vážení rodiče,dnes jsme dělali:ČJ – pokračujeme souvětími a větnými vzorci     – ústní zkoušení – vzorce souvětí – viz. příloha Word (moc chválím první odvážlivce – 6 jedniček) – ZÍTRA POKRAČOVÁNÍ ZKOUŠENÍ     – pracovní sešit str. 14/1 – samostatně – společná kontrolaDOMÁCÍ ÚKOL: pracovní sešit str. 14/2MA – pokračujeme v dělení se…

Učivo 24. 3.

Dobrý den, vážení rodiče,dnes jsme dělali:ČJ – stále souvětí a větné vzorce     – učeb. str. 17/4 – společně ústně + tvoření větných vzorců viz. Word     – učeb. 18/3 – společně ústně     – pracovní sešit str. 13/2 – samostatně + společná kontrola     – rychlé děti navíc pracovní sešit str. 10/5DOMÁCÍ ÚKOL: pracovní…

učivo 23. 3.

Dobrý den, vážení rodiče,dnes jsme dělali:ČJ – stále větné vzorce souvětí – učeb. str. 17/2 – společně přečteno, jednoduché věty spojeny pomocí spojovacích výrazů – následovné určení větných vzorců viz. příloha Word     – učeb. str. 17/3 – společně ústně     – pracovní sešit str. 13/1 – společně, za souvětí jsme zapisovali vzorceDOMÁCÍ ÚKOL. učeb.…

Učivo 22. 3.

Dobrý den, vážení rodiče,dnes jsme dělali:ČJ – ústní zkoušení – určování mluvnických kategorii sloves viz. příloha (9 jedniček, 2 jedna mínus, jedna 2)     – souvětí x věta jednoduchá – uče. str. 17/1a – společně ústně, 17/1b – společně sdílením viz. příloha Word     – pracovní sešit 9/3 – samostatně – společná kontrola     –…

Učivo 19. 3.

Dobrý den, vážení rodiče,dnes jsme dělali:MA – zkoušení chat – pamětné sčítání 3. díl učeb. str. 4/14 (18 jedniček, 1 dvojka, 1 pětka)      – zkoušení chat – pamětné sčítání 3. díl učeb. str. 4/19 (12 jedniček, 5 dvojek, 2 pětky)      – pro rychlé děti oříšek – 2. díl učebnice 57/3 (zdolalo 8…

Učivo 18. 3.

Dobrý den, vážení rodiče,dnes jsme dělali:MA – zkoušení písemného sčítání – chat – učeb. 3. díl str. 5/25 druhá polovina cvičení ( 17 jedniček, 3 dvojky)      – zkoušení písemného odčítání – chat – učeb. 3. díl str. 5/27 druhá polovina cvičení ( 9 jedniček, 1 jedna mínus, 7 dvojek, 3 pětky)      –…