Středa, 21. 4.

Český jazyk – opak. předpon s-, z-, vz-. Učebnice str. 35 cv. 2 – použití ve větách – ústně. Str. 36 cv. 3, 4 vysvětlení a zdůvodnění ústně, cv. 6 do ŠS. Vlastivěda – Obratlovci a bezobratlí str. 50 – 51. Opakování str. 52 budu zkoušet. Matematika – násobení 10, 100, 1000 desetinná čísla. Učebnice…

Úterý 20. dubna

Český jazyk . diktát – shoda podmětu s přísudkem A znovu str. 29 modrý rámeček, kontrola DÚ ze str. 30 cv. 9 . Znovu ústně, zdůvodňování, procvičování. Matematika – str. 24 cv. 3, 4, 5 do ŠS, PS str. 16 cv. 8, 9, 10. Vlastivěda – opakování Východočeského kraje. Severní Čechy – povrch.

Hezký víkend a v pondělí 19. dubna v 7 hodin 20 minut u vchodu do družiny nashledanou :-) Dnes je pátek, 16. dubna a sněhový poprašek venku

se nikomu nelíbí. V geometrii jsme opakovali rýsování čtverce pomocí úhlopříček, potom jsme se naučili rýsovat šestiúhelník za pomoci kružítka a trojúhelníka s ryskou. V češtině jsme si zopakovali psaní yý/ií ve vyjmenovaných slovech na str. 25 v učebnici a následovalo opakování slovních druhů na str. 110/114 cv. 3a). Přírodověda – Třídění živých organizmů str.…

Středa 14. dubna…

Český jazyk – opět pilování podmětu rozvitého a několikanásobného. Procvičovací sešit str.40. Z podmětu a přísudku tvořit věty s několikanásob. a rozvitým podmětem. Opakování : učebnice str. 25, předpony nad, pod, před, od, roz, bez, vz. Za DÚ písemně do ŠS cv. 3. Matematika – procvičovací sešit. Zaokrouhlování desetinných čísel na str. 24, za DÚ…

Čtvrtek, 8. dubna.

Český jazyk – podmět vyjádřený, nevyjádřený. Učebnice str. 125/121 vysvětlení modrého pole, procvičení cv. 1. Na str. 126/122 cv. 3a), dokončit za DÚ – od věty : Sama nejdříve neútočí. do konce cvičení do ŠS. Matematika – porovnávání desetinných čísel. Učebnice str. 21 cv. 4 ústně, cv.5 do ŠS. PS str. 12 cv. 1 kolektivně,…