Dokončili jsme 17.3.:

ČJ – procvičovali jsme mluvnické kategorie u podst. jmen a začali určovat osoby u sloves v učebnici jsme skončili na str. 65, v PS na str. 62, v Procvičování na str. 32 M – procvičovali jsme násobení 10 a 100 a začali násobení dvojmístných čísel např. 7 x 69,… v učebnici jsme dokončili str. 20…

Dokončili jsme v AJ 16.3.:

Hráli jsme hru v PB na str. 60, This is my brother……He is sad….. Děti, které se přihlásily, dostaly 1. Začínáme tedy používat časování slovesa být v 1., 2., a 3. osobě čísla jednotného, děti mají nalepenou gramatiku v PB na konci knihy. Dokončili jsme kapitolu My family a nacvičujeme pohádku O veliké řepě.

Dokončili jsme 3.3.:

ČJ – začali jsme s pádovými otázkami – zkoušíme ústně na známku v učebnici do str. 59 a v PS do str. 58 určujeme číslo pádu, ptáme se celou větou – V kom? čem? jsem si půjčil pěknou knihu – v knihovně – 6. pád. Procvičování pravopisu jsme doplnili cv. na str. 23 a 24…