Plán výuky od 18.10. do 22.10. :

ČJ – začneme nové učivo – slovní význam – slova nadřazená – zvíře, podřazená – pes, kočka,…slova opačného významu/antonyma/, slova podobného významu /synonyma/, slova mnohoznačná – koruna,… v učebnici se posuneme do str. 30 a v PS do str. 33 Pokračujeme v písance 6 psaním slabik BĚ, PĚ, VĚ a v čítance každý den čteme…

Plán na AJ 11.10.:

Zopakujeme 1. lekci – Hello! pokyny, číslovky, zahrajeme si pexeso a budme konverzovat What´s your name? My name is..How old are you? I am seven,…Děti postupně dostávají jedničky, když se samy přihlásí. Prosím ještě některé rodiče o rozstříhání všech slovíček do desek, někdo má stále papír vcelku a děti nemohou společně pracovat./ 8 pokynů a…