Dokončili jsme v AJ 24.11.:

Opakovali jsme při hře Memory školní potřeby – I ´ve got a ruler,.. Začali jsme barvy – Unit 4 – PB str. 30 – 31 i s novými slovíčky – chválím děti, které vybarvily a vystřihly /gold, silver,../ Procvičovali jsme – What´s your favourite colour? My favourite colour is……… Příští týden budu opět zkoušet ústně…

Dokončili jsme v AJ 8.11.:

Začali jsme novou kapitolu 3 – At school, v Pupils Book jsme vyplnili str. 22 a 23, hlasitě jsme opakovali nová slovíčka na str. 90 – backpack, book, crayon, notebook, pen, pencil, pencil case a rubber. DÚ na příště je rozstříhat slovíčka na str. 75 a dát do desek/vybarvit/ Příště se naučíme – This is…

AJ 7.11.

Dětem jsem dnes rozdala papír s 6 českými otázkami a odpověďmi. Trénovali jsme je anglicky s plyšáky a zkoušeli ve dvojicích. Příští hodinu budu zkoušet zájemce, postupně pak všechny děti./zatím jen do 4. otázky/ 1/What´s your name? My name is…I am.. 2/ How old are you? I am .. 3/ How are you feeling? I…