Závěrečné rozloučení

Vážení rodiče, děkuji za vaši přízeň a podporu, věřte, že to my učitelé potřebujeme a přeji vám i dětem úžasné prázdniny! Děkuji také za milé dárky a květiny, budou mi připomínat naši veselou třídu. Děti si o prázdninách mohou psát prázdninový deník, aby nám v září mohly vyprávět a dostaly domů Čtenářský deník s návodem,…

Plán na týden od 27.6. do 30.6. :

Od pondělí 27.6. do středy 29.6. budeme končit každý den po 4. vyuč. hodině v 11,35 h. Budeme odevzdávat učebnici ČJ a PRV. Dokončíme čítanku a PS z PRV. Všechny ostatní pomůcky si děti postupně odnesou domů. Budeme uklízet pomůcky, květiny, půjdeme na procházku apod. Ve čtvrtek 30.6. po rozdání vysvědčení a rozloučení s páťáky…

Plán na AJ 20.6.:

Přeci jen ještě přidáme 1 stránku v PS – Unit 7 – My family, názvy členů rodiny Ve 2. ročníku budeme celou knihu opakovat, přidáme slovíčka z nové knihy Alphabeth book a za každou kapitolu budeme dělat krátké testy. Všichni prvňáčkové mají na vysvědčení jedničku, moc se snažili a ve 2. ročníku nám přibyde ještě…

Plán na týden od 20.6. do 24.6.:

Výuka končí podle rozvrhu, uzavírá se klasifikace, budeme opakovat učivo, takže pomůcky budeme nechávat ve škole, domácí úkoly už dávat nebudu. V úterý 21.6. se nebudeme učit, pojedeme 1 stanici autobusem do Újezdu nad Lesy a projdeme si Rytířskou cestu s plněním úkolů, abychom našli starodávný poklad. Podle času navštívíme malé muzeum, les a cukrárnu.…

Plán výuky na týden od 6.6. do 10.6.:

ČJ – opakování učiva za celý školní rok, přepisy, diktát, čtení s porozuměním, opis v písance PS jsme dokončili, budeme pracovat už jen s učebnicí , čítankou, písankou, společnou četbou Pohádky o domovních znameních, čtenářským deníkem, kopiemi s pravopisem apod. M – opakování numerace do 100, slovních úloh a dokončení geom. úloh v PS –…