Lesní tajemství – žluťásci

Lesní tajemství – žluťásci Nastal podzim, je chladněji, ale v našem lese ve třídě je krásně. Děti se učily poznávat lesní zvěř, jejich mláďata a jejich hlasy a zvuky. Protahovali svá tělíčka při cvičení a pohybových hrách. Malovali jsme, tvořili a zpívali. Tento týden jsme začali s projektem „Se Sokolem do života.“ Předškoláci si procvičovali grafomotoriku, zrakové…

Od rodičů do světa

Nový školní rok jsme zahájili krásným, slunečným počasím. Celý týden jsme trávili co nejvíce venku. Ranní cvičení také probíhalo venku na hřišti. Společně jsme si hráli, vyprávěli si zážitky z prázdnin, malovali, zpívali a naučili se básničku o školce. Všechny děti byly seznámeny s pravidly chování ve školce i na zahradě. Děti si našly nové…

VE ZDRAVÉM ŤELE, ZDRAVÝ DUCH – žluťásci.

Máme tu léto a také čas sportování venku na čerstvém vzduchu. Celý týden jsme chodili cvičit na hřiště a trávili čas venku. Šli jsme také na malý výlet do Stupic na hřiště, kde si děti užily jiné herní prvky. Také jsme nezapomněli na tatínky, kteří mají v neděli svátek. Děti vytvořily malý dáreček s překvapením. https://photos.app.goo.gl/TjFC6nztK7zJnjnv8

LETEM SVĚTEM – žluťásci

Tento týden jsme celý procestovali. Podívali jsme se do Ameriky za Indiány, do Grónska za Eskymáky, do Asie do Číny a také k moři na Havaj. Děti si procvičovaly jemnou motoriku při vyrábění charakteristických předmětů z příslušných oblastí světa a u toho jsme poslouchali typické písničky z navštívených zemí a na ně také tancovali. Využili jsme krásného slunečného,…

Čas výletů – žluťásci.

Jarní počasí láká na výlet i děti ve školce. Vzhledem k současným omezením bohužel na opravdový výlet nemůžeme. Tak jsme si alespoň povídali, kam bychom mohli jet, jakým dopravním prostředkem a s kým. Vysvětlili jsme si co je to turistika a turistické značky. Prohlíželi jsme si atlas a s psíkem Alíkem procestovali celý svět. Každý den cvičíme, hrajeme…

Kytička pro maminku – příspěvky – žluťásci.

Kytička pro maminku. V neděli 9.5.2021 oslaví svůj svátek všechny maminky. Společně jsme si v týdnu povídali o maminkách, o rodině, jak je nám spolu dobře. Naučili jsme se básničku a vytvořili dáreček. Cvičili jsme s programem „Sokol“, hráli pohybové hry, procvičovali obratnost. Předškoláci vypracovávali pracovní listy a při společných aktivitách se učili spolupracovat a respektovat jeden…

CHRÁNÍME A UZDRAVUJEME SVĚT – Žluťásci – příspěvky

CHRÁNÍME A UZDRAVUJEME SVĚT Tento týden jsme si povídali o naší planetě Zemi. Připomněli jsme si důležitost třídění odpadu a nutnost naši přírodu chránit. Cvičili jsme, hráli společné pohybové hry a malovali. Také jsme si procvičovali paměť, pozornost a rozvíjeli vyjadřovací schopnosti. Při hrách venku jsme si užívali jarní počasí a sluníčko. Pochvala dětem za…