JE NÁM SPOLU DOBŘE

Jak titul napovídá, tento týden byl zaměřený na bližší seznamování dětí, na navazování kamarádských vztahů mezi nimi navzájem a utužování třídního kolektivu. Děti se učily novou písničku, kreslily vlastní portrét, účastnily se aktivit, které vyžadovaly vzájemnou spolupráci s ostatními kamarády, ať už v celé třídě či v menších skupinkách, poslouchaly či sledovaly pohádky a příběhy…

KDE DOMOV MŮJ

Tématem tohoto týdne byla Česká republika. Poslechem pověstí a starých příběhů se děti dozvěděly něco nového z historie naší země a našeho hlavního města. Poslouchaly státní hymnu, vyráběly českou vlajku, vybarvovaly státní znak, stavěly z kostek Karlův most, malovaly hrady a společně na koberci vytvořily z různých stavebnic velkou mapu naší republiky. Společně jsme si…

DOBRÝ SLUHA, ZLÝ PÁN

Tento týden jsme si s dětmi povídali o tom, jak nám mohou být přírodní živly (oheň, voda a vítr) užitečné a jaké nám od nich naopak může hrozit nebezpečí. S pomocí obrázků, příběhů a rozhovorů, děti řešily, jak s těmito živly bezpečně zacházet a kde v případě nebezpečí hledat pomoc. Děti vyprávěly svoje vlastní zážitky, sledovaly pohádky a…

KDYŽ VONÍ ŠEŘÍKY

Tento týden se děti blíže seznamovaly s některými na jaře kvetoucími květinami, keři i stromy. S pomocí obrázků se je učily poznat, popsat a správně pojmenovat. Vytvářely květiny z barevných stavebnic, plnily nejrůznější pracovní listy s touto tematikou a samozřejmě tvořily krásné obrázky. Vyzkoušely si malbu zlatého deště, šeříku či pampelišky a relaxační chvilky strávily…