Výsledky ankety o školním stravování

Školská rada děkuje všem rodičům za ochotu a svědomité vyplnění anketního dotazníku. Výsledky lze rozdělit na dvě části. Rodiče jsou spokojeni s kvalitou a chutností jídel, problémem přetrvává volba druhých jídel, která je využívána minimálně. Na červnovém jednání školské rady proběhla diskuse i za přítomnosti vedoucí školní kuchyně a ředitele školy. Paní vedoucí informovala, že budeme…

Tradice musí žít – ŠVP 2023

Za posledních více než dvacet let se nestalo, abychom neodjeli na školu v přírodě. Příští rok je ale v ohrožení, protože cestovní kanceláře hlásí nárůsty cen minimálně o 20%. Ku příkladu CK Star Line, zatím nepodepisuje smlouvy na příští školní rok, protože nevědí cenu (nárůst energií o 200%, zdražení dopravy o třetinu, strava o 20%…).…

7. den

Dnešní dopoledne bylo motivováno dokončením naší námořnické hry. První hra vycházela z přečteného textu a odpovědí na dotazy týkající se článku. Využili jsme naše Glejty námořníků a díky nápovědě rozluštili morseovkový text. Po svačině jsme vyrazili na sluníčko a zahráli si kuličky. Novinkou bylo seznámení se s hrou. V třísetové bitvě zvítězila děvčata nad chlapci.…

6.den

Den bez výuky, zato se spoustou her, které trochu utlumil déšť. Místo návštěvy lanového centra zbyly jen souboje v deskových hrách. Děti si zahrály i AZ kvíz, který již znaly i z naší výuky předminulý den. Nezapomněly plnit další etapu z celotáborové hry a v době psaní tohoto příspěvku přišly z procházky a těší se…

5. den

V sobotu se nám nechtělo moc učit, tak jsme si projeli pouze pár matematických příkladů a většinu dopoledne jsme prožili venku. Děti si prošly azimuťák, zkoušely odhadovat vzdálenost a střílely po pirátech z praku. Po svačině na banánovém ostrově jsme si pro zahřátí zůstali v místnosti a zahráli si hádání významu staročeských slov. D.opoledne uteklo…

4. den

Dnešní den byl od samého rána odpočinkovější. Odjela z areálu škola z Ústí nad Labem, takže konečně jsme v celém rekreační zařízení sami. Dopoledne jsme vyplnili výukou. Zpracovali jsme jeden pracovní list z matematiky i českého jazyka a přestávky byly vyplněny soutěžemi. AZ kvíz slavil velký úspěch. Na louce jsme se pak naučili chodit podle…

3. den

Po diskotéce děti spaly až do budíčku. Nasnídali jsme se a opět si upravili verandu na venkovní učebnu, kde jsme zapsali další list do lodního deníku a zahráli si první hru – rozpoznávání přísloví. Před desátou hodinou jsme se vydali na celodenní výlet. Navštívili jsme historický Váchův špejchar, kterým nás provedl pan majitel Vácha. Prošli…

2. den

První noc za námi, probouzíme se před budíčkem. Bohatá snídaně a začíná první společné dopoledne. Na verandě před našimi pokoji si vytváříme učebnu a seznamujeme se s naší „námořnickou“ hrou. Získáváme Glejty námořníka a začínáme psát lodní deník. Co jsme prožili první den. Před devátou hodinou vyrážíme do Hrachova, kde je záchranářská stanice pro zvířata.…

1. den na ŠVP

Po odjezdu z Koloděj jsme po cca devadesáti minutách přijeli do RZ Hrachov. Po vystoupení z autobusů jsme vyndali zavazadla a odešli do jídelny, kde nám byly představeny paní vychovatelky a zdravotnice. Poté jsme se šli ubytovat. Zábavné bylo, když si děti měly povléknout postele. Bez pomoci by někteří byli zabaleni v prostěradlech ještě nyní.…