Záměna vyučovacích hodin

Vážení rodiče, ve středu 21. 9. odpadá 5. vyučovací hodina – informatika. Tato hodina bude přesunuta na čtvrtek 22. 9. na první vyučovací hodinu, místo výuky angličtiny. Důvodem je třídní výlet čtvrtých ročníků, kterého se účastní vyučující angličtiny. S pozdravem                                                                                                            Mgr. Zdeněk Dolanský

MOŽNOST VYUŽITÍ WEBEXU PŘI NEMOCI DÍTĚTE

Někteří z Vás již využíváte možnost on-line výuky při nemoci svého dítěte. Je však nutné stanovit jasná pravidla, pro využití Webexu: při nemoci se eviduje absence zameškaných hodin, na tom využití on-line připojení nic nezmění, ale rodiče mohou požádat do 7.30 vyučujícího, který vyučuje 1. hodinu v dané třídě, o připojení k Webexu, aby jejich nemocné dítě…