Vážení rodiče,

hlavní město Praha usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy umožňuje čerpat finanční podporu z Balíčku okamžité pomoci pro Pražany i ve školním roce 2023/2024.

Žádosti se týkají:

  • prominutí stravného v ZŠ i MŠ
  • prominutí školného za MŠ
  • prominutí školného za ŠD

Všechny informace včetně podmínek čerpání naleznete zde.

Žádost musí být podána na schváleném tiskopise včetně čestného prohlášení (součástí žádosti). Žádost můžete zaslat datovou schránkou nebo donést osobně do školy.