Vážení rodiče předškoláků,

srdečně Vás v rámci projektu „Šablony“ zveme na besedu s paní Mgr. Evou Jasparovou, psycholožkou z  pedagogicko – psychologické  poradny.

Odborně zaměřené setkání bude na téma školní zralost a připravenost. Cílem je poskytnout dostatečný prostor a informace pro včasné rozmyšlení všech faktorů spojených s nástupem dětí na základní školu.

Budeme se těšit v pondělí 24. 1. 2022 od 16:30 hodin v multifunkčním sále, v prvním patře mateřské školy (vchod z parkoviště u hřbitova).

Prosíme sdělte svoji účast/neúčast paní učitelce a při besedě dodržujte platná hygienická opatření.