Tento týden si děti utvářely vztah k místu a prostředí, ve kterém žijí. Povídali jsme si o domově, kdo s námi doma žije, jak se maminka, tatínek a sourozenec jmenují. Jak se jmenuje město, či vesnice, ve které bydlí. Naučili jsme se básničku s pohybem „Domeček“, zpívali jsme písničky, četli pohádky a dokonce se z dětí podvakrát staly herci v pohádce „Boudo , budko“ a „Tři prasátka“. Nechybělo ani tvoření, kreslení a sportování. Děti už tento týden splnily první úkol z projektu „Se sokolem do života“ a byly moc šikovní!! Samozřejmě nechyběly ani předškolácké úkoly zaměřené na grafomotoriku, matematickou pregramotnost ap.

https://photos.app.goo.gl/hmdu3UM93x9mgG4k9