Kde bydlím? Kde bydlí zvířátka? To bylo tématem týdne. Děti si vytvářely vztah k místu a prostředí , ve kterém žijí, prohlubovaly si znalosti o svém bydlišti. Děti nám popisovaly, jakou barvu má jejich domeček, jakou mají zahradu. Povídali jsme si o tom, proč je důležité mít „střechu nad hlavou“, že i zvířátka mají své domečky. Četli jsme si krásné pohádky, hráli hry, plnili úkoly k tématu ve skupinkách, ale i samostatně, učili se pracovat s tablety a notebooky a tvořili obrázky. Předškoláčci již plnili nelehké úkoly. A protože je důležité se hýbat, nechybělo ani cvičení, protahování, relaxace a proběhnutí na čerstvém vzduchu.

https://photos.app.goo.gl/7pghKw9Bg76R37th9