Každý někde bydlí – téma tohoto týdne.

Povídali jsme si, tvořili domečky, stavěli vesnici z dřevěných kostek. Zpívali, četli pohádky ,cvičili s hudbou, procvičovali obratnost. Pohádku si děti i zahrály.

Předškoláci procvičovali zrakové vnímání, slovní zásobu, geometrické tvary.

Pravidelně jsme chodili ven na zahradu.

https://photos.app.goo.gl/JKtLVSZ29BQBbJBZ9