Každý má svůj domov, své zázemí, kam se rád vrací. A právě o tom jsme si tento týden povídali. Děti si utvářely vztah k místu a prostředí, ve kterém žijí. Povídali jsme si kdo s námi doma žije, jak se maminka, tatínek a sourozenci jmenují. Jak se jmenuje město, či vesnice, ve které bydlí. Zda doma rodičům pomáháme a s čím. Děti se naučily „prát i pověsit prádlo“, básničku s pohybem „Domeček“, kreslily obrázky, zpívaly, hrály nové pohybové hry. A protože sluníčko nám stále krásně svítí, trávili jsme hodně času na zahradě a vyzkoušeli si první procházku po okolí.

Přejeme krásný a slunný víkend