CHRÁNÍME A UZDRAVUJEME SVĚT

Tento týden jsme si povídali o naší planetě Zemi. Připomněli jsme si důležitost třídění odpadu a nutnost naši přírodu chránit. Cvičili jsme, hráli společné pohybové hry a malovali. Také jsme si procvičovali paměť, pozornost a rozvíjeli vyjadřovací schopnosti. Při hrách venku jsme si užívali jarní počasí a sluníčko. Pochvala dětem za plnění úkolu „Třídění odpadu“. Všichni to zvládli bez chybičky. Je zřejmé, že jsou k tomu vedeny rodiči.

V pondělí se již na vás všechny těšíme.

https://photos.app.goo.gl/fZE493UyqNykwHdcA