Toto téma je pro nás všechny velice aktuální. Připomínáme si důležitost třídění odpadu a péči o naší planetu. Vaše děti vědí jak třídit, co přírodě škodí, co musíme dělat, aby se nám na naší planetě dobře žilo. Společně jsme si vytvořili naší zemi, malovali jsme obrázky lesa a naučili se novou písničku. Venku jsme pozorovali probouzející se přírodu a dokonce jsme zahlédli srnky. Chválíme děti za aktivitu při společných hrách. Pochvala také předškolákům za svědomité plnění úkolů.

Plánovaný výlet do lesa jsme bohužel kvůli dešti zrušili ,ale najdeme náhradní termín. Snad se už počasí umoudří a prožijeme teplé a sluncem zalité jaro.

https://photos.app.goo.gl/Ux2j4poQ6ikMxZdF6