Dobrý den

Zasíláme aktivity pro děti od 26.4. – 30.4.2021

Téma: Chráníme a uzdravujeme svět

Milé děti,

jaro je v plném proudu a hodně času trávíte venku na čerstvém vzduchu.

Naše planeta Země je krásná a je potřeba jí chránit, aby se nám všem na ní dobře žilo.

VZDUCH – Bez vzduchu by na zemi neexistoval život. Promysli si, co už víš sám, a s čím ti mohou poradit rodiče.

 • Víš kde se vzduch nachází?
 • Můžeš ho vidět?
 • Můžeš ho slyšet?
 • Sáhnout si na něj?
 • Čím se vzduch znečistí, víš sám nějaký příklad?

Až budeš mít otázky zodpovězené trochu si pohraj.

 • Postav si z lega, dřevěných kostiček tunel a pomocí brčka foukej do malé papírové (nebo jiné kuličky), aby projela tunelem. Pokud postavíš tunelů více, můžeš si dát závod s mamkou, tátou a sourozenci.
 • Teď trochu něco složitějšího, s čím ti pomohou rodiče, když nezapomeneš na kouzelné slovíčko. Pamatuješ si na vlaštovku, co jsme skládali ve školce? Nejdříve si papír krásně pomaluj, zvol veselé jarní barvy (víš které to jsou)? Také nezapomínej na správné držení pastelky. Až budeš mít hotovo, můžeš začít skládat. Návod na složení najdeš v příloze. Venku si vyzkoušej, jak pěkně letí.
 • https://www.youtube.com/watch?v=nlw7h1iARQM

VODA – o koloběhu vody jsme si již povídali v minulých týdnech. Jak všichni víme, bez vody se také nedá žít. Vodu potřebujeme průzračnou, čistou. Mnohdy vidíme v potůčcích, řekách, rybnících, v moři odpadky, které vodu znečistí.

 • Vyčistíš smutnou studánku od odpadků, které do ní nepatří? Požádej své rodiče, aby ti do lavoru nebo nějaké nádobky napustili trochu vody (pokud bude venku pěkně teplíčko). Naházejte do vody vše možné a pokus se odpad vytřídit. Zachráníš svou studánku a ponechej co si myslíš, že ve studánce může být. Víš, co to je?

A víš také, že voda může být i nebezpečná? Podívej se, na pohádku Krtek a potopa.

Kdyby vody nebylo,

nic by tady nežilo.

Bez vody se nedá žít,

čistá voda musí být.

Proto vodu v úctě máme,

my se o ni postaráme.

SLUNCE – abychom na naší planetě mohli žít, potřebujeme slunce, to nám dává světlo a teplo.

 • S rodiči si popovídej a odpověz na otázky.
 • Co by se stalo, kdyby slunce vyhaslo?
 • Může být život bez sluníčka?
 • Víš, jakou barvu může sluníčko mít?
 • Až budeš venku na sluníčku vytvoř své sluníčko z přírodních materiálů (kamínky, kytičky, klacíky…) co v okolí najdeš. A kdyby náhodou pršelo, namaluj si ho doma. Použij vodovky, pastelky, fixy. Maluj podle vlastní fantazie.

SMUTNÝ LES – víš proč je les smutný?

 • Básnička:

MŮJ KAMARÁD LES

Les, můj dobrý kamarád,

Pomůžu mu velmi rád.

Sadím stromky, květy netrhám,

Odpadky vždy posbírám.

 • Jistě víš, že odpadky patří do popelnic, odpadkových košů a kontejnerů. Umíš také odpadky roztřídit podle barvy popelnice? Žlutá, modrá zelená?
 • Použij barevné papíry, namaluj a vystřihni popelnice a můžeš začít. Popros maminku o staré časopisy, letáky, vyhledej, vystřihni a nalep, co do jaké popelnice patří. Pokud nechceš stříhat a lepit, můžeš i kreslit.
 • Až budete unavení, protáhněte svá tělíčka, zacvičte si v rytmu písničky:

MRAVENEC JDE TRÁVOU:       

 • https://www.youtube.com/watch?v=vRmeruJ5bU8

Nezapomínejte chodit pravidelně ven na čerstvý vzduch a trochu se hýbat.

Až si bude maminka s tatínkem chtít odpočinout a ty taky, podívejte se společně na videoklip a představujte si tu krásu na zemi spolu.