Český jazyk – Diktát na shodu přísudku s podmětem. Procvičování předpon s-,z- vz- v učebnici na str. 37 cv. 7 ústně, cv. 8 do ŠS, dále v procvičovacím sešitě na str. 19 cv. 2 DÚ. Matematika – násobení přirozeným číslem str. 26. Vysvětlení, procvič. cv. 1, 2, 3. Za DÚ cv. 4. Vlastivěda – pětiminutovka z Východních Čech, práce ve skupinách Česká republika – kraje a jejich zajímavosti.