Dokončili jsme v P Book 3 kapitolu – At school na str. 29 a v pondělí si napíšeme opakovací test Unit 3.

Zkoušela jsme z papíru otázky a odpovědi a budu zkoušet všechny, kteří ještě nebyli příští týden.

V A Book jsme opakovali písmena a slovíčka na str. 22 – 23, dú je 23/ 2 – vybrat slovíčko, nakreslit obrázek