Děti dostali za úkol předvést pantomimou náladu a ostatní hádali – Are you happy, scared, tired,…? Yes, I am. No I am not. Opakovali jsme všechna slovíčka ze stran 87 – 89 a zpívali jsme If your happy, angry,……clap your hands, stamp your feet,…

V PS jsme si poslechli příběh o dětech na str. 16 a na str. 17 správně propojili číslo obličeje a pocit naproti.

Za dom. úkol je nakreslit obrázek obličeje s nějakým pocitem. na str. 17/4 podle vzoru ve cv. 3