V tomto týdnu jsme začali Unit 7 – My family s novými slovíčky – aunt , uncle, cousin, parents, son, daughter, baby, me

V PBook jsme doplnili s poslechem str. 58 – 59 a za dú je ústní představování – This is my brother Jacob,….Nice to meet you!

Dále jsme si rozdali papír s pohádkou O veliké řepě – The big beet a v pondělí začneme s nácvikem podle rolí.