ČJ – procvičovali jsme skloňování a časování sloves a celkové rozbory textu na příští týden – začneme ústně zkoušet 2 otázky – věta jednoduchá a souvětí

v učebnici jsme skončili na str, 71 a v PS na str. 70, Procvičování na str. 36, Čítanka do str. 89

M – procvičovali jsme písemné operace a slovní úlohy do 1000 na příští týden – 2 otázky – 1 numerický příklad a 1 slovní úloha

v učebnici jsme dokončili str. 32 a v PS str. 19 a v Početníku str. 22, příští týden minutovky z dělení se zbytkem