ČJ – procvičovali jsme zařazování slovních druhů a zaměřili jsme se na podstatná jména obecná a vlastní

v učebnici jsme skončili na str. 56 a v PS na str. 57, v čítance jsme dočetli stranu 72.

M – procvičovali jsme jednotky délky, hmotnosti a objemu a začali písemné sčítání trojciferných čísel. V učebnici do str.

10 a v PS do str. 5, v Početníku jsme skončili na str. 6

V geometrii jsme začali rýsovat kružítkem kružnici a kruh, seznámili jsme se s rozdílem označování, poloměrem a

průměrem. V učebnici na str.50 – 51, V Ps str. 31.

Příští týden máme společnou akci s prvňáčky – Karneval masek s klaunem Eddie v pátek 3. března od 10,00 h v

tělocvičně. O velké přestávce se převlékneme do masek a skončíme v 11, 35 h.