ČJ – začali jsme souhrnné ústní zkoušení a opakovali skloňování a časování sloves

v učebnici jsme dokončili str. 73 a v PS str. 73, v čítance str. 92, v Procv. str. 37

Čtenářské deníky jsou do konce dubna odevzdány(16/17) a tedˇ už zbývá jen poslední kniha do konce června.

M – začali jsme také ústní zkoušení a seznámili se s dělením 10 a 100 – 320 : 10,…..

v učebnici jsme na str. 33 a v PS jsme dokončili str. 20, v Početníku str. 25 – 1. sloupeček

Děkuji všem rodičům, kteří obětavě přinesli sběr papíru.

Přeji hezký prodloužený víkend!