ČJ – opakovali jsme mluvnické kategorie podstatných jmen a sloves. Časovali jsme nepravidelné sloveso – být ve všech časech. V učebnici jsme došli na str. 74, v PS na str. 73, v Procvičování na str. 37, v Čítance do str. 93.

M – začali jsme pamětné dělení jednociferným dělitelem . 350 : 7,……i s použitím závorek. V učebnici jsme došli do str. 35, v PS do str. 22/4, 5, v Početníku do str. 26 – 2 sloupce.

Přeji všem krásné tři volné dny!