Budu psát od příštího týdne dokončené učivo, aby nedocházelo k tomu, že by někdo dělal napřed.

Děti mají už vzorně vystřižené číslice z Pupils Book ze str. 71, ukazujeme správné kartičky a říkali jsme – I am seven,…

Poslechli jsme si 2 poslechy ze str. 8 a 9 a za domácí úkol mají děti na 4.10. nakreslit na str. 9/3 svůj portrét a cedulku se svým věkem viz cv. 2. Příští týden budme opakovat pokyny, číslice a otázky What´s your name? a How old are you?