ČJ – procvičovali jsme vyjm. slova po m, v učeb. do str. 37 a v PS do str. 35, v Procv. do str. 13/1

ve slohu – vypravování v učeb. str. 89 a v PS str. 81

ve čtení str. 42 – 47 – Babička drsňačka a Příšerná teta, Děti z Bullerbynu – společná četba

M – procvičovali jsme pamětné + – do 1 000 s rozkladem

v učebnici jsme dokončili str. 50 a v PS str. 34, v Početníku jsme na str. 27

v geometrii jsme v učeb. pročetli str. 64 – rovina , rovinné útvary a v PS str. 43

V pondělí 5.12. se fotografujeme – jednotlivci, sourozenci/školní/ do předvánočního alba/chci x nechci/

Budeme losovat 1 kamaráda na vánoční dáreček – 22.12.

8.12. je změna programu – zůstáváme ve škole na program EDU bus – polytechnická laboratoř, Nár. techn. muzeum se zatím odkládá.