ČJ – Začali jsme vyjm. slova po V, učeb. do str. 45, PS do str. 44/1, 2. V Procvičování do str. 21 a str. 25/ 1, 2.

Čítanka do str. 61

M – opakovali jsme slovní úlohy do 1000 a v geometrii jsme se seznamovali s vlastnostmi čtverce a obdélníku – v

učebnici str. 70 – 72, PS str. 48/ 1, 2

Dnes jsme si do ŽK nalepili papírek o plavání z minulého pololetí, který jen potvrdíte novým podpisem na příští pololetí, kdy budeme každý čtvrtek jezdit na plavání.

Změnu rozvrhu od 2. pololetí vám napíšu příští týden.