ČJ – zkoušíme zpaměti vyjm. slova po B podle učebnice str. 29. Seznámili jsme se s příbuznými slovy na str. 31 a v PS jsme

dokončili str. 23. Příští týden – 2 dny budeme VS po B procvičovat. V čítance jsme dočetli do str.29.

Psali jsme přepis a diktát.

M – Začali jsme číselné řady do 1000 a znázorňujeme rozvinutý zápis trojciferných čísel – 3 . 100 + 4 . 10 + 5 . 1 = 345

V učebnici jsme skončili na str. 32 a v PS str. 21/ 15.

Stále píšeme minutovky na početní operace do 100.