V ČJ jsme dokončili procvičování vyj. slov po B – v učeb. str. 31 a v PS str. 27, Procvičování str. 4.

Příští týden začneme VS po L. V čítance jsme četli str. 38 – 39 a str. 30 – V cirkuse.

Čtenářský deník s další knihou už odprezentovalo 11 dětí s velmi pěknými obsahy. Příští týden budeme pokračovat.

Další knihu budeme prezentovat na konci pololetí v lednu.

V M jsme procvičovali číselné řady do 1 000, rozvinutý zápis trojmístného čísla, porovnávání a zaokrouhlování čísel na

desítky a stovky. V GEO jsme opakovali opačné polopřímky v učeb. na str. 61 a v PS na str. 41. V učeb. jsme skončili na

str. 38 , v PS na str. 24 a v Početníku na str. 24. Příští týden začneme pamětné + – do 1 000.