ČJ – začali jsme vyjmenovaná slova po P – v učebnici do str. 39 a v PS do str. 37, v Procvičování do str. 13/ 2 a str. 18/ 1

sloh – popis osoby – Čert v učeb. str. 83 a v PS str. 75

Čítanka str. 42 – 50

M – procvičovali jsme stále pamětné 1 – do 1 000 s rozkladem a začali jsme hodiny – jednotky, převody na minuty a

sekundy, v učebnici do str. 52 a v PS do str. 35

v geometrii jsme opakovali – opačné polopřímky, rýsovali různoběžky s průsečíkem a kolmice pomocí rysky

Děti nesou pouze diktátový sešit k opravě.