ČJ – opakovali jsme vyjmenovaná slova B – Z, v učebnici do str. 52, v PS do str. 53/3. Čítanku jsme dočetli na str. 69.

Příští týden začneme opět slovní druhy a více do hloubky podstatná jména/pád, rod, číslo/

M – zabývali jsme se jednotkami délky, hmotnosti a objemu, v učebnici do str. 7, v PS do str. 3/3, v Početníku do str. 3.

Příští týden začneme písemné + – trojciferných čísel a, prosím, na středu přinést kružítko na rýsování kružnice.

Dnes si děti nesou domů papír – formulář Univerzity Karlovy s informovaným souhlasem se studií plaveckých dovedností vašeho dítěte. Na zadní straně můžete vaším podpisem souhlasit s tímto projektem nebo nemusíte podepisovat.

Prosím přinést vyplněné/souhlasím, nesouhlasím/ co nejdříve, týká se to už příští hodiny plavání. Děkuji.