ČJ – hodně jsme procvičovali skloňování podstatných jmen – hlavně pády ještě nemáme zažité. Časovali jsme slovesa a seznámili se s tvary neurčitými – infinitivy. V učebnici jsme došli do str. 68 a v PS do str. 64 a v Procvičování do str. 33/2.

V Čítance jsme skončili na str. 83.

M – procvičovali jsme pamětné násobení dvoj a trojciferných čísel a používali jsme je ve slovních úlohách. V učebnici jsme došli do str. 23 a v PS do str. 14, v Početníku do str. 16.

Příští týden už, doufám , bude většina dětí zdráva.

29. 3. je ve škole 2. a 3. hodinu preventivní pořad _ Spolupráce ve třídě.