Začali jsme novou lekci Unit 7 – My family v PB na str. 54 – 55 a slovíčka na str. 94 a zkoušíme spolu s novými slovíčky – mummy, daddy, grandma, grandpa, aunt, uncle, brother, sister věty – My brother is Tomáš. My mummy is happy,…….

Příště přidáme These are my mummy and daddy. They are tired.

Dú je vybarvit a rozstříhat 2 kopie s obrázky a založit do desek.