Procvičovali jsme otázky a odpovědi k k AJ 2, které mají děti na kopii – Popiš části svého těla, popiš svou rodinu – Já mám…jedná se o používání slovesa být v 1., 3. os. č. j. a 1., 3. os č. mn. a slovesa mít v 1. os. č. j.