procvičovali jsme nová slovíčka s barvami. Chválila jsme všechny děti, které nezapomněly vystřihnout str. 77.

V PB jsme pokročili s poslechem na str. 32 a 33/1. Za dom. úkol je 33/2 – libovolně určit barvy podle čísel a vybarvit školní potřeby.

Příští týden zopakujeme dosavadní učivo a budeme se věnovat Christmas.