Učili jsme se všichni – This is my pencil, rubber,… a I´ve got a pencil, rubber,…Chválím děti, které měly rozstříhaná nová slovíčka!

V Pupils Book jsme s poslechem vyplnili str. 24 a 25. Dú je dokončit obrázek na str. 25/2.