Vyplnili jsme s poslechy str. 66 – 67 v PB a za dú děti dostaly rozstříhat str. 85, abychom si zahráli hru na str. 68 – Is it a cow? No, it isn´t……..