Procvičovali jsme fráze I have got a new skirt,…My shoes are blue,…děti , které se přihlásily, dostaly jedničky.

Pak už jsme podle učebnice Pupils book str. 42 trénovali rozhovor ve dvojicích – I have got a new shirt. What colour is it? It is white…………

Podle poslechu na str. 43 jsme samostatně kroužkovali správná řešení.

Domácí úkol je ústně potrénovat zejména množné číslo – My socks are……, což nám dává ještě větší práci.

Jinak všechny děti chválím za nošení pomůcek, moc se to zlepšilo.