Procvičovali jsme fráze – This is my pencil,… I´ve got a backpack,…

S poslechem jsme doplnili v Pupils Book str. 26 a 27.

Dú je procvičovat slovíčka – pen, pencil,………… a utřídit všechna slovíčka od začátku roku do desek.

Příští týden budeme vše procvičovat a dokončíme Unit 3 v PB do str. 29.