Opakovali jsme stará slovíčka z Unit 3 – školní potřeby a přidali jsme do desek 8 nových slovíček na dobarvení a vystřižení – ballpoint, brush, fixed, ruler, scissors, sharpener, snack, glue.

Nová slovíčka z ABook – M,N,O jsme procvičovali a zkoušeli na známky. Domácí úkol byl tato slova opsat a nakreslit do slovníčku. Přineslo 6 dětí – dostaly jedničku. Prosím rodiče, aby dohlédly na dú a pomůcky na angličtinu.

V pondělí 31.10. připomínám /kdo chce/ masku na Halloween – 4. hod. v tělocvičně.