Procvičovali jsme nová slovíčka – body, arm, neck, face, ….a v PBna str. 50 – 51 jsme procvičovali fráze – I´ve got two arms, one nose, small ears,…..

V AB book jsme dokončili celou abecedu na str. 35 a dú je na cv. 2 nakreslit ke slovíčkům obrázky a spelovat celou abecedu. V pondělí 30.1. budu vybírat slovníčky/malé sešity/ se všemi napsanými slovíčky od ANT až po ZOOKEEPER.

Dětem jsem rozdala opravené Mid year testy, tyto testy prosím prohlédnout a přinést zpět do školy.