Dokončili jsme Unit 8 – Animals on the farm na str. 69, procvičovali jsme otázky a odpovědi – Is it a horse? No, it isn´t a nacvičujeme pohádku The best pizza.

V pondělí si napíšeme test za tuto 8. kapitolu a zahrajeme hru na str. 70.

Známky jsou za křížovky a spelling.