Dokončili jsme kapitolu o oblékání Unit 5 a zkoušeli jsme stále – I´ve got a new skirt. What colour is it? It´s blue…..

V PBook je dú na str. 45/2 vybarvit a zkoušet si předcházející fráze.

Příští týden začneme Unit 6 – části těla s novými slovíčky.