Hráli jsme hru s příšerkami v PB na str. 52 – I have got three heads, eight legs a děti zvedaly správné kartičky a dokončili jsme celou kapitolu Unit 6 – části těla na str. 53. Dú je ústně opakovat dosavadní slovíčka.

Příští týden budeme dosavadní lekce opakovat. What´s your name? How old are you? What´s this? What is your favourite colour? How are you feeling?,…..